Huldrapodden episode 2. Med iPhone i fjellrevensekken

Andre episode av Huldrapodden er nå ute. Denne gangen har vi fått besøk av professor Ole-Andreas Rognstad for å snakke om Høyesteretts avgjørelse i iPhone-saken.
Vi omtaler også Borgarting lagmannsretts dom om opphevelse av Fjellrävens varemerke G1000, EU-domstolens dom i C-833/18 Brompton bicycle og Carl Nesjars arvingers søksmål mot Staten for å stoppe riving av Y-blokka.
Og sist men ikke minst: Morten leser dikt!

 

Huldrapodden Episode 1 – Man U, Apple og Tiger King

Huldrapodden er en podcast fra Immaterialrettstrollet – en blogg om immaterialrett tilgjengelig på iptrollet.no. I denne første episoden snakker Kaja Skille Hestnes, Morten Nadheim og Torger Kielland blant annet om Manchester Uniteds varemerkesøksmål mot produsenten av fotballmanagerspillet Football Manager.

 

 

Libanon stenger døren. Syriske flyktninger anses som kriminelle.

Hør Maja Janmyr som er postdoktor ved Juridisk fakultet ved UiB fortelle om situasjonen for syriske flyktninger i Libanon. Hun har siden i høst oppholdt seg i Beirut der hun studerer menneskerettighetssituasjonen for flyktninger. I følge Janmyr lever syriske flyktninger i Libanon i frykt for deportasjon. Minst 60 prosent har ikke lovlig opphold i landet, og anses derfor i følge libanesisk lov som kriminelle. De syriske flyktningene tør ikke bevege seg fritt rundt, de kan ikke gå på skole, de mangler helsehjelp og i enkelte deler av Libanon har de forbud mot å bevege seg ute etter klokken sju om kvelden. Ekstra ille er det for de minste: 73 prosent av syriske nyfødte blir ikke registrert og risikerer å ende opp som statsløse.

Libanon har strammet inn reglene for å få opphold og grensene er nå stengt for de som ikke kan betale seg inn i Libanon. Konsekvensen er at fattige syrere stoppes på grensen.

Flere podcast fra UiB

Rettshistorisk kvarter – 1. episode. Ei undersøking av irsk innverknad på Gulatingslova

Høyr stipendiat Brage Thunestvedt Hatløy fortelje om irsk innverknad på norsk mellomalderrett. Dette var tema for Brages store masteroppgåve, og i denne episoden drøfter han framgangsmåte og funn med stipendiat Lars Kvestad. I tillegg får me eitt innblikk i korleis irsk og norsk rett fungerte i tida før 1160. Irland var då organisert som eitt rike under ein storkonge, og det vart skapa rett som var meint for heile Irland. Samstundes fanst det mange mindre kongedøme med eigne småkongar og kor dei hadde sin eigen lokale rett. Dei mest sentrale rettstradisjonane vart overlevert gjennom fleire hundre år i eit skriftleg format. Dette står i sterk kontrast til norsk rett kring denne tida. Her vart det operert med regionale rettstekstar som ikkje hadde rettsleg vekt utanfor sine konkrete rettsområde, og landskapslovene vart i stor grad overlevert munnleg.

Men dette opna også for resepsjon frå andre rettskulturar. Me veit at det var etablert kommunikasjon mellom Irland og Noreg på denne tida, og det finst fleire spor som tyder på at irsk kultur påverka norske forhold ­– spørsmålet Brage stiller og drøfter i denne podcasten er i kva grad ein også kan finne spor av irsk rett i Gulatingslova.

Flere podcast fra UiB